ሓድሽ ሓበሬታ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ

ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ዶባቱ ኣጽኒዑ ክሕዘሉ ዝኽእል ወተሃደራዊ ቑመና ምሓዝ ጀሚሩ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጲያ፡ ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ከተማ ሽረ ርክብ ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ብመሰረት ረኺብናዮ ዘሎና ሓበሬታ፡ ሓይልታት ፈደራል ኢትዮጲያ ከበድቲ ብረት ዕጡቓት ትግራይ ንምእካብ ዘድሊ ዝርርብ ይገብሩ ከም ዘለዉ’ዩ። ንተግባራዉነት ብዝምልከት ኣብ ዝቕጽላ ሰሙናት ክንርእዮ ኢና። ኣብ ከተማ ሽረን ካልኦት ከተማታት ትግራይን መስመር ተሌፎን ንምጅማር ፈተነታት ይካየድ ኣሎ። ብመሰረት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ፡ መንግስቲ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ብምሉእ ንምጅማር ብዙሕ ጻዕሪ ኣብ ምግባር ይርከብ። ብኻልእ ሸነኽ፡ መንግስቲ ኢትዮጲያ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣክል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምእታዉ ሰፊሕ ስራሕ የካይድ ኣሎ። ሓይልታት ፈደራል ኢትዮጲያ፡ ንዝበዝሑ ከባቢታት ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቑጽጽሩ ንምእታዉ ምንቅስቓስ ጀሚሩ። እዚ ማለት፡ ሓይልታት ፈደራል፡ ክልላዊ ጸጥታ ንምኽባር ብሓላፍነት ተበጊሱ ምህላዉ የረድእ። ኣብዚ- ካብ ሓይልታት ፈደራል ወጻኢ ዝኾኑ ሓይልታት፡ ሒዞሞም ዝጸንሑ ቦታታት እንዳረከቡ ናብ መስመራቶም ኣብ ምጽጋዕ ይርከቡ።  ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጠቕሊሉ ዶባቱ ዝሕልወሉን ግዝኣታዊ መሬቱ ጥራይ ዝከላኸለሉ ወተሃደራዊ ቑመና ምሓዝ ጀሚሩ። ብመሰረት ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቃዊ ኩነታት፡ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ መሬታዊ ግዝኣቱ ሓልዩ፡ ሓይልታት ፈደራል ኢትዮጲያ ድማ ግዝኣታዊ መሬቱ ሓልዩ ንስምምዕ ፕሪቶርያ መሊኡ ኣብ ምትግባር ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ገለ-ገለ ሓለፍትን ግላዉያን ሜድያታትን ስምን ምስልን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንምብላል፡ ጌና ኣብቲ ዝጠፈሸ ናይ ጸለመ ተግባራቶም ተጎቢኦም ይርከቡ።ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት ማእከል ምርምርን ስነዳን ግዱሳት ሃገራዉያን ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።