ሓይልታት ጸጥታ ሶማልያ፡ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ኣል-ሸባብ ከምዝቐተሉ ሓቢሮም።

ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ሶማልያ ብዘካየድዎ ስርሒት፡ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሽበራዊ ዕጡቕ ጉጅለ ኣል-ሸባብ
ከምዝቐተሉ ኣፍሊጦም።
እቲ ኔፓላዊ መበቈል ከምዘለዎ ዝተገልጸ ኣዛዚ፡ ነቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ምስልጣን ልዑል ተራ ካብ ዝጸንሖም ላዕለዎት
ሓለፍቲ ምንባሩ፡ ሰራዊት ሶማልያ ሓቢሩ’ሎ።
በዚ ድማ፡ ሞት ናይ’ቲ ኣዛዚ፡ ኣብ ልዕሊ ገስጋስ ኣል-ሸባብ ኣሉታዊ ጽልዋ ክህልዎ ከምዝኽእል፡ ብኣግኡ ይእመት።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ በቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ሶማልያ ዝተኻየደ ስርሒት፡ ሰለስተ ካልኦት ኣባላት ናይ’ቲ ሽበራዊ
ዕጡቕ ጉጅለ ከምእተቐትሉ’ውን ተገሊጹ።
ኣል-ሸባብ፡ ንማእከላይ መንግስቲ ሶማልያ ካብ ስልጣን ብምእላይ፡ ናይ ባዕሉ እስላማዊ ግዝኣት ንምምስራት ካብ
2008 ሽበራዊ መጥቃዕቲታት የካይድ ከምዘሎ ይፍለጥ።
እቲ ዕጡቕ ጉጅለ፡ ጸጥታዊ ስግኣት ሶማልያ ጥራይ ዘይኮነ፡ ስግኣት ጐረባብቲ ሃገራት ብሓፈሻ፡ ኬንያ ድማ ብፍላይ ኮይኑ
ከምዘሎ፡ ጸብጻባት ይሕብሩ።