ሓንቲ ተቐማጢት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነት 65 ዝዕድመኣ ኣደ ነፍሰጾር ምዃና ከይፈለጠት ወዲ ተገላጊላ።

ሓንቲ ተቐማጢት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነት 65 ዝዕድመኣ ኣደ ነፍሰጾር ምዃና ከይፈለጠት ወዲ ተገላጊላ። እታ ሰንዱ ሰውነት ዝተባህለት ኣደ፡ ስዋን ኣሕምልቲን እናሸጠት ህይወታ እትመርሕ ኮይና፡ ብዘጋጥማ ዝነበረ ምኻድ ጥንሲ፡ ውላድ ክትስዕም ከምዘይከኣለት’ያ እትገልጽ።
ንሳ ወርሓዊ ጽግያታ ደው ካብ ዝብል ነዊሕ ስለዝገበረ ፡ “ እግዚኣብሐር ውላድ ክህበኒ ለይቲን መዓልቲን’የ ዝጽሊ ነይረ” ኢላ።
እንተኾነ ብ23 ግንቦት ወይዘሮ ሰንዱ ስራሕ ንዝወፈረ ብዓል ቤታ ሃንደበት “ከብደይ ይቐርጸኒ’ሎ” ክትብል’ያ ደዊላ። ብዓል ቤታ ብወገኑ ካልእ ሕማም’ዩ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ፡ ጐረባብታ ንሆስፒታል ክወስድኣ’ዩ ተላብዩ።
ንኩነታታ ዝረኣዩ ሓካይም ናይ 9 ኣዋርሕ ጥንሲ ከምዘለዋ ብምሕባር፡ ኣቐዲማ ንምንታይ ናብ ሕክምና ከምዘይመጸት ምስ ሓተቱዋ፡ “ነፍሰጾር ምዃነይ ኣይፈልጥን’የ ነይረ” ክትብል’ያ መሊሳ።
ብዓል ቤታ ኣቶ ሃብታሙ’ውን ብዓልቲ ቤቱ ነፍሰጾር ምንባራ ፍጹም ይፈልጥ ከምዘይነበረ ብምጥቃስ፡ ከይሓሰቦ ኣቦ ኪኸውን ምብቅዑ ከም ዘሐጐሶ ገሊጹ። ወይዘሮ ሰንዱ ውላድ ንምርካብ ንዝነበራ ህንጡይነት ብደቂ ጐረቤት ኣዝያ ትግደስ ምንባራ ፈለጥታ ይዛረቡ።