ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኩነታት ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ ሃገርና

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኩነታት ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ ሃገርና፡

ቁጽሪ ናይ ዝተለኽፉ፡ 203
ቁጽሪ ናይ ዝሓወዩ፡ 56
ቁጽሪ ናይ ዝሞቱ፡ 0
ቁጽሪ ኣብ ሆስፒታል ዘለዉ፡ 147
እዚ ሕማም ዝተራእየለን ዞባታት፡
ዞባ ማእከል፡ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ዞባ ደቡብ፡ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ፡ ዞባ ደ/ቀ/ባሕሪ፡

ብተወሳኪ ኣብ ዞባ ደቡብ – (ፎርቶ/ሰንዓፈ 4፡ እንዳገርግስ 1) ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ቃሩራ 4፡ ማይህመት 2፡ ናቕፋ 1 ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላት ሎሚ 30 ሰነ ኣብ ዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ ብጠቕላላ ሓደስቲ 12 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከምእተለኽፉ ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብቶም ሎሚ በዚ ሕማም ከምእተለኽፉ ዝተረጋገጹ እቶም 5 ኣብ ዞባ ደቡብ ተወሺቦም ዝጸንሑ ካብ ኢትዮጵያ፡ እቶም 7 ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተወሺቦም ዝጸንሑ ድማ ካብ ሱዳን፡ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ብፍኑው ናብ ሃገሮም ዝኣተዉ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ሆስፒታል ተዓቚቦም ሕክምናዊ ናብዮት ክግበረሎም ዝጸንሑ 3 ዜጋታት፡ ብዝተገብረሎም መርመራታት ካብ’ቲ ቫይረስ ከምዝሓወዩ ስለዝተረጋገጸ፡ ነናብ ቤቶም ተፋንዮም ኣለዉ።

ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 203 በጺሑ’ሎ። 56 ካብ’ዚኦም ብዝተገብረሎም ሕክምናዊ ክንክን ሓውዮም ካብ ሆስፒታል ክፋነዉ ከለዉ፡ 147 ድማ ኣብ ሆስፒታል ተዓቚቦም ይርከቡ።