ሓቀኛ ዛንታ ናይዛ ስእሊ

ሓቀኛ ዛንታ ናይዛ ስእሊ

እዛ ህጻን፡ እቲ ምሸት ምሸት ሰኺሩ ንወላዲታ ዝሃርም ዝነበረ ወላዲኣ ከም ኣመሉ ምስ
ገበረ ንኣባላት ፖሊስ ደዊላ ጸዊዓቶም። ተቐይዱ እናኸደ እንከሎ ናይ ውሽጣ ስምዒት
ብዘንጸባርቕ እናበኸየት፡ “ኣዝየ’የ ዘፍቅረካ፡ ህይወትና ግን ብሰንክኻ ተበላሽዩ’ዩ፡” በለቶ። ነዛ
ስእሊ ዝሰኣለ ሰብ “ፍቕርን ሕርቃንን” ብምባል’ዩ ሰምዩዋ።