Breaking News

ሎሚ ዝወጸ ሓዲሽ ዜና Breaking News

 

ሎሚ ዝወጸ ሓዲሽ ዜና፡ ሎሚ ኣብ ክልል ትግራይ 7 ሓዲሽ ሰባት መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቡ ኣሎ፡ እቲ ሓደ ኣብ መቐለ ክክወን ከሎ እቶም ዝተረፉ 6 ድማ ኣብ ማይ ካድራ ምዕራብ ትግራይእዮም ተረኪቦም ፡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ክልል ትግራይ ብሕማም ኮሮና ናይ ዝተለኽፉ ቑጽሪ 19 በጺሖም ኣለዉ፡ በዚ ሕማም ዝሞተ እኳ እንተዘየለ ንመምምሪሒ ኮሮና ኣየኽበርኩምን ብምባል ብጥይት ፖሊስ ናይ ወያነ   ናይ ዝሞቱ ግን 3 በጺሑ ኣሎ፡ ንዑኡ ስዒቡ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቓውሞ ከኣ ብዝሓየለ ይቕጽል ኣሎ፡፡