ለገስቲ ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላትን፡ ማሕበረ-ቍጠባዊ ጸገማት ሱዳን ንምቅላል ዝውዕል 1.8 ቢልዮን ዶላር ክህባ መብጽዓ ኣትየን።

ለገስቲ ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላትን፡ ማሕበረ-ቍጠባዊ ጸገማት ሱዳን ንምቅላል ዝውዕል 1.8 ቢልዮን ዶላር ክህባ
መብጽዓ ኣትየን።
እቲ መብጽዓ፡ ብ25 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ቪድዮ ማንዛዊ ርክብ’ዩ ተኣትዩ።
ኣብ’ቲ ብጀርመን ዝተወደበ ርክብ፡ ኤውሮጳዊ ሕብረት ልዕሊ 350 ሚልዮን ዶላር፡ ኣመሪካ 356 ሚልዮን ዶላር፡
ኣቐዲማ ንሱዳን 500 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከምዝገበረት ዝገለጸት ስዑዲ ዓረብ ድማ 10 ሚልዮን ዶላር መብጽዓ
ኣትየን።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ሓያሎ ካልኦት ሃገራትን ትካላትን’ውን ተመሳሳሊ መብጽዓ ጌረን ምህላወን ተገሊጹ’ሎ።
እቲ መብጽዓ፡ ካብ’ቲ መንግስቲ ሱዳን ዝሓተቶ ኣህጉራዊ ደገፍ ዝውሕድ’ኳ እንተኾነ፡ ቍጠባዊ ጸገማት’ታ ሃገር
ብኸፊል ንምቅላል እወታዊ ተራ ከምዝህልዎ ግና ይግለጽ።