ኤርትራ ገንዘባዊ ደገፍ ረኺቡ

ሃ/ማ/ሓ/ስ/ኲ ኤርትራ ገንዘባዊ ደገፍ ረኺቡ

ሃ/ማ/ሓ/ስ/ኲ ኤርትራ ገንዘባዊ ደገፍ ረኺቡ

ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝተኣከበ 187,238. ዶላር ኣመሪካ፡ ብ12 መጋቢት ብመልክዕ ሓገዝ ንሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት ኤርትራ ተበርኪቱ። ኣብ’ቲ ኣብ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት’ቲ ማሕበር ዝተኻየደ ናይ ምርኽኻብ ስነስርዓት፡ ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት ኤርትራ መምህር ገብረብርሃን እያሱ፡ እቲ ብሰናይ ድሌትን ተበግሶን መድረኽ ፓልቶክ ‘ኢ-ፒ-ኤል-ኤፍ – ህግደፍ ቪዥን ሩም’ ዝተኣከበ ገንዘብ፡ ኣብ መዓላ ኣባላት ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ብዕድመ ዝደፍኡ ስንኩላን ክውዕል ምዃኑ ሓቢሩ። ነቶም ብ‘መድረኽ ፓልቶክ ‘ኢ-ፒኤል-ኤፍ – ህግደፍ ቪዥን ሩም’ ዝተጠርነፉን ነቲ ኣበርክቶ ዝገበሩን ዜጋታት ወኪሎም ዝመጹ ዶክተር ፍካክ ህብቴስ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ወይዘሮ ኤልሳ ርእሶም ካብ ዓባይ ብሪጣንያን ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ቃል፡ ንስንኩላንን ደቂ-ስዉኣትን ምሕጋዝ ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ብምዝኽኻር፡ ኣብ መጻኢ ብዝሰፍሐን ዝተወደበን ኣገባባት ኣበርክቶኦም ከዕዝዙ ምዃኖም ኣረጋጊጾም። እዚ “ኤርትራ፡ ኣበርክቶ ዜጋታታ’ዩ ዘድልያ ዘሎ” ብዝብል ቴማ ብ‘መድረኽ ፓልቶክ ‘ኢ-ፒ-ኤልኤፍ – ህግደፍ ቪዥን ሩም’ ዝተኣከበ ገንዘብ፡ ኤርትራውነትን ምትእምማንን ጥራይ ብዝጠምሮም፡ ብኣካል ዘይፋለጡ – ኣብ ማእከላይ ምብራቕ፡ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ካናዳ፡ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ፡ ኣፍሪቃን ኣውስትራልያን ዝርከቡ ዜጋታት ዘዋጽእዎ’ዩ። መድረኽ ፓልቶክ ‘ኢ-ፒ-ኤልኤፍ – ህግደፍ ቪዥን ሩም’፡ ቅድሚ ሕጂ’ውን ንመደባት ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት ኤርትራ፡ ንመሰሰኒ ማዕከን ስዉኣት፡ ከምኡ’ውን ንኣለይቲ ስንኩላን ዜጋታት ደገፍ ክገብር ምጽንሑ ይፍለጥ። ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት ኤርትራ’ውን፡ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ካብ ዝነጥፉ ጨናፍሩን ግዱሳት ውልቀ-ሰባትን ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዛት ክረክብ ጸኒሑ’ዩ።
75